Artem Slashchev

Moscow Liga Pro 03/08 02:56 - Roman Pavlenko v Artem Slashchev 9-4
Moscow Liga Pro 03/08 02:00 - Andrey Dontsenko v Artem Slashchev 9-11
Moscow Liga Pro 03/08 00:30 - Miroslav Minkov v Artem Slashchev 6-11
Moscow Liga Pro 03/07 23:00 - Artem Slashchev v Roman Pavlenko 6-11
Moscow Liga Pro 03/07 21:30 - Artem Slashchev v Zalim Abanokov 7-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/03 19:10 - Igor Ramensky v Artem Slashchev 6-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/03 17:00 - Artem Slashchev v Sergey Burov 10-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/03 16:00 - Igor Zemit v Artem Slashchev 11-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/28 11:15 - Artem Slashchev v Sergey Kuzmin 8-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/28 10:30 - Vladimir Kasatkin v Artem Slashchev 12-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/28 09:30 - Artem Slashchev v Vadim Suvorov 11-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/28 08:30 - Sergey Kuzmin v Artem Slashchev 8-9
Moscow Liga Pro 12/22 02:35 - Artem Slashchev v Dmitry Balakin 9-11
Moscow Liga Pro 12/22 01:00 - Artem Slashchev v Zalim Abanokov 10-4
Moscow Liga Pro 12/22 00:00 - Andrey Doncenko v Artem Slashchev 10-12
Moscow Liga Pro 12/21 23:00 - Igor Ramensky v Artem Slashchev 10-8
Moscow Liga Pro 12/21 22:00 - Artem Slashchev v Dmitry Balakin 8-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/10 19:54 - Igor Ramensky v Artem Slashchev 9-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/10 18:00 - Igor Ramensky v Artem Slashchev 10-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/10 17:00 - Vladimir Kasatkin v Artem Slashchev 8-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/10 16:30 - Artem Slashchev v Dmitry Balakin 11-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/05 18:59 - Igor Zemit v Artem Slashchev 10-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/05 18:00 - Vladimir Beliakov v Artem Slashchev 8-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/05 17:00 - Sergey Trunenkov v Artem Slashchev 8-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/05 16:30 - Artem Slashchev v Igor Zemit 7-10
Moscow Liga Pro 10/27 02:32 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 10-10
Moscow Liga Pro 10/27 01:00 - Artem Slashchev v Igor Abelmasov 5-11
Moscow Liga Pro 10/27 01:00 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Slashchev 3-11
Moscow Liga Pro 10/26 23:00 - Dmitry Korneev v Artem Slashchev 11-7
Moscow Liga Pro 10/26 22:00 - Artem Slashchev v Artem Suntsov 11-5