Artem Slashchev

Moscow Liga Pro Women 05/14 03:15 - Anatoliy Ilyin v Artem Slashchev 9-3
Moscow Liga Pro Women 05/14 01:00 - Artem Slashchev v Anatoliy Ilyin 7-10
Moscow Liga Pro Women 05/14 00:00 - Alexey Agapov v Artem Slashchev 10-5
Moscow Liga Pro Women 05/13 23:00 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Slashchev 9-10
Moscow Liga Pro Women 05/13 22:00 - Artem Slashchev v Dmitry Balakin 9-10
Moscow Liga Pro Women 04/30 02:54 - Artem Slashchev v Stanislav Bychkov 7-11
Moscow Liga Pro Women 04/30 01:00 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Slashchev 8-6
Moscow Liga Pro Women 04/29 23:30 - Artem Slashchev v Sergey Myagkov 10-5
Moscow Liga Pro Women 04/29 22:30 - Sarvar Atakhanov v Artem Slashchev 10-7
Moscow Liga Pro Women 04/21 02:29 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 11-10
Moscow Liga Pro Women 04/21 01:30 - Artem Slashchev v Alexey Agapov 1-7
Moscow Liga Pro Women 04/21 00:30 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 9-8
Moscow Liga Pro Women 04/20 23:30 - Sergey Myagkov v Artem Slashchev 10-9
Moscow Liga Pro Women 04/20 22:00 - Dmitry Balakin v Artem Slashchev 10-8
Moscow Liga Pro Women 04/14 02:00 - Sergey Myagkov v Artem Slashchev 10-8
Moscow Liga Pro Women 04/14 00:30 - Sergey Trunenkov v Artem Slashchev 9-6
Moscow Liga Pro Women 04/13 23:00 - Artem Slashchev v Alexey Agapov 8-11
Moscow Liga Pro Women 04/13 21:30 - Artem Slashchev v Dmitry Balakin 11-10
Moscow Liga Pro Women 04/02 02:59 - Artem Slashchev v Anatoliy Ilyin 7-10
Moscow Liga Pro Women 04/02 01:30 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 8-6
Moscow Liga Pro Women 04/02 00:30 - Artem Slashchev v Igor Mihaylov 10-5
Moscow Liga Pro Women 04/01 23:30 - Anatoliy Ilyin v Artem Slashchev 12-11
Moscow Liga Pro Women 04/01 22:00 - Sergey Myagkov v Artem Slashchev 8-10
Moscow Liga Pro Women 03/24 03:00 - Artem Slashchev v Dmitry Korneev 2-10
Moscow Liga Pro Women 03/24 02:00 - Andrey Doncenko v Artem Slashchev 10-8
Moscow Liga Pro Women 03/24 00:30 - Artem Slashchev v Dmitry Balakin 9-7
Moscow Liga Pro Women 03/24 00:30 - Stanislav Bychkov v Artem Slashchev 14-14
Moscow Liga Pro Women 03/12 03:02 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 10-7
Moscow Liga Pro Women 03/12 03:00 - Artem Slashchev v Vladimir Kasatkin 9-8
Moscow Liga Pro Women 03/12 02:00 - Anatoliy Ilyin v Artem Slashchev 9-10