Evgeniy Ilyukhin

Moscow Liga Pro 02/19 03:00 - Stanislav Bychkov v Evgeniy Ilyukhin 10-7
Moscow Liga Pro 02/19 01:30 - Anatoliy Ilyin v Evgeniy Ilyukhin 7-8
Moscow Liga Pro 02/19 00:00 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Balakin 9-11
Moscow Liga Pro 02/18 22:30 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Slashchev 7-9
Moscow Liga Pro 02/12 02:00 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Mikhailov 11-11
Moscow Liga Pro 02/12 01:00 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 10-7
Moscow Liga Pro 02/12 00:00 - Anatoliy Ilyin v Evgeniy Ilyukhin 11-8
Moscow Liga Pro 02/11 23:00 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Balakin 11-5
Moscow Liga Pro 02/10 03:00 - Andrey Dontsenko v Evgeniy Ilyukhin 9-9
Moscow Liga Pro 02/10 02:30 - Sergey Maksakov v Evgeniy Ilyukhin 10-6
Moscow Liga Pro 02/10 02:29 - Dmitry Balakin v Evgeniy Ilyukhin 13-13
Moscow Liga Pro 02/10 00:00 - Evgeniy Ilyukhin v Alexey Agapov 5-7
Moscow Liga Pro 02/09 23:30 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Balakin 3-10
Moscow Liga Pro 02/05 02:34 - Evgeniy Ilyukhin v Anatoliy Ilyin 10-12
Moscow Liga Pro 02/05 02:30 - Evgeniy Ilyukhin v Alexey Agapov 10-4
Moscow Liga Pro 02/05 02:30 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Slashchev 7-9
Moscow Liga Pro 02/05 01:30 - Vitaly Antonov v Evgeniy Ilyukhin 9-6
Moscow Liga Pro 02/05 00:00 - Anatoliy Ilyin v Evgeniy Ilyukhin 7-11
Moscow Liga Pro 01/29 02:55 - Vitaly Antonov v Evgeniy Ilyukhin 11-3
Moscow Liga Pro 01/29 01:00 - Evgeniy Ilyukhin v Alexey Agapov 10-7
Moscow Liga Pro 01/29 00:00 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 9-11
Moscow Liga Pro 01/28 23:00 - Vitaly Antonov v Evgeniy Ilyukhin 12-11
Moscow Liga Pro 01/28 22:00 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Balakin 11-8
Moscow Liga Pro 01/22 03:00 - Evgeniy Ilyukhin v Anatoly Ilin 5-10
Moscow Liga Pro 01/22 02:00 - Anatoly Ilin v Evgeniy Ilyukhin 10-8
Moscow Liga Pro 01/22 00:30 - Igor Mihaylov v Evgeniy Ilyukhin 7-10
Moscow Liga Pro 01/21 23:00 - Evgeniy Ilyukhin v Stanislav Bychkov 4-9
Moscow Liga Pro 01/21 22:30 - Evgeniy Ilyukhin v Andrey Andreev 11-2
Moscow Liga Pro 01/20 02:00 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Slashchev 4-11
Moscow Liga Pro 01/20 01:00 - Igor Zemit v Evgeniy Ilyukhin 9-3