Zhao Xintong

UK Championship 2018 11/29 19:30 - Daniel Wells v Zhao Xintong 6-5
UK Championship 2018 11/12 15:00 - Zhao Xintong v Daniel Wells 1-4
UK Championship 2018 10/30 11:30 - Zhao Xintong v Ding Junhui 4-6
UK Championship 2018 10/29 11:30 - Zhao Xintong v James Wattana 6-5
UK Championship 2018 10/17 20:05 - Judd Trump v Zhao Xintong 4-3
UK Championship 2018 10/15 12:00 - Zhao Xintong v Michael Judge 4-3
International Championship Quals 10/12 08:30 - Jamie Jones v Zhao Xintong Walkover
UK Championship 2018 10/02 11:50 - Zhao Xintong v Mark King 1-4
UK Championship 2018 09/29 11:30 - Mark Selby v Zhao Xintong 6-4
UK Championship 2018 09/28 11:30 - Barry Hawkins v Zhao Xintong 4-5
UK Championship 2018 09/27 11:30 - Zhao Xintong v Mark Williams 5-3
UK Championship 2018 09/26 11:30 - Fergal O'Brien v Zhao Xintong 2-5
UK Championship 2018 09/25 11:30 - Zhao Xintong v Anthony McGill 5-4
International Championship Quals 2018 08/22 13:30 - Matthew Stevens v Zhao Xintong 3-5
International Championship Quals 2018 08/18 09:00 - Matthew Stevens v Zhao Xintong 1-4
International Championship Quals 2018 08/16 18:00 - Ricky Walden v Zhao Xintong 3-4
UK Championship 2018 08/06 06:30 - Fergal O'Brien v Zhao Xintong 5-4
UK Championship 2018 07/28 15:20 - Stuart Carrington v Zhao Xintong 4-1
UK Championship 2018 07/28 07:40 - Shaun Murphy v Zhao Xintong 0-4
UK Championship 2018 07/27 09:30 - Nigel Bond v Zhao Xintong 0-4
International Championship Quals 2018 07/07 13:30 - Graeme Dott v Zhao Xintong 3-5
International Championship Quals 2018 07/05 12:00 - Zhao Xintong v Jimmy Robertson 4-0
International Championship Quals 2018 04/15 13:30 - Liang Wenbo v Zhao Xintong 9-5
International Championship Quals 2018 04/12 18:45 - Zhao Xintong v Aditya Mehta 10-8
UK Championship 2018 03/10 18:40 - Zhang Yong v Zhao Xintong 4-1
UK Championship 2018 03/10 14:30 - Craig Steadman v Zhao Xintong 1-4
UK Championship 2018 03/10 10:30 - Sanderson Lam v Zhao Xintong 2-4
UK Championship 2018 02/26 18:40 - Ian Preece v Zhao Xintong 4-2
UK Championship 2018 02/09 13:55 - Matthew Stevens v Zhao Xintong 1-0
International Championship Quals 2018 01/28 09:30 - Luca Brecel v Zhao Xintong 6-4