Burgan SC

Kuwait League 12/12 14:30 - Burgan SC v Kazma W 21-17
Kuwait League 11/28 15:30 1 Al Salibikhaet v Burgan SC W 21-22
Kuwait League 11/05 13:30 1 Burgan SC v Yarmouk (Kuwait) W 31-25
Kuwait League 10/22 15:00 1 Al Shabab (Kuwait) v Burgan SC L 26-17
Kuwait League 10/16 15:30 - Al Jahra v Burgan SC W 20-22
Kuwait League 10/09 15:30 - Burgan SC v Khaitan W 22-20
Kuwait League 10/02 14:00 - Burgan SC v Al Arabi L 19-21
Kuwait League 09/25 14:00 - Al Fehaheel v Burgan SC W 21-27
Kuwait League 09/17 15:00 1 Al Nasar v Burgan SC W 21-33
Kuwait Fed Cup 04/25 14:00 - Al Kuwait SC v Burgan SC L 26-24
Kuwait Fed Cup 04/21 15:30 - Burgan SC v Al Salibikhaet W 27-21
Kuwait League 04/16 14:30 - Burgan SC v Al Salibikhaet W 25-19
Kuwait League 04/13 16:00 - Kazma v Burgan SC L 27-21
Kuwait League 04/11 14:30 - Al Kuwait SC v Burgan SC L 26-24
Kuwait League 04/03 16:30 1 Burgan SC v Al Salibikhaet W 26-21
Kuwait League 02/28 15:00 1 Burgan SC v Khaitan W 21-20
Kuwait League 02/14 15:30 1 Al Kuwait SC v Burgan SC L 36-21
Kuwait League 01/30 15:30 1 Burgan SC v Kazma L 21-24
Kuwait League 12/13 15:30 - Al Qurine v Burgan SC W 25-28
Kuwait League 11/13 15:00 1 Al Sahel v Burgan SC W 21-29
Kuwait League 11/07 15:30 - Al Salibikhaet v Burgan SC W 21-26
Kuwait League 10/30 16:30 - Burgan SC v Al Fehaheel W 28-20
Kuwait League 10/24 14:00 1 Burgan SC v Al Jahra W 36-29
Kuwait League 10/17 14:00 - Yarmouk v Burgan SC W 23-24
Kuwait League 10/09 16:30 - Al Shabab v Burgan SC W 21-25
Kuwait Fed Cup 04/21 15:30 - Burgan SC v Al Qurine L 22-30
Kuwait Fed Cup 04/16 16:30 - Burgan SC v Yarmouk W 33-28
Kuwait League 04/10 16:00 - Burgan SC v Al Qurine L 23-26
Kuwait League 04/07 14:23 - Kuwait SC v Burgan SC L 28-22
Kuwait League 04/04 14:30 1 Al Salmiyah v Burgan SC L 23-22