Results

Setka Cup 01/18 12:45 - Sergii Skhabitskiy v Oleg Kolivay L 3-0
Setka Cup 01/18 11:45 - Oleksandr Mytsyk v Oleg Kolivay W 2-3
Setka Cup 01/18 10:15 - Valeriy Kolesnykov v Oleg Kolivay W 0-3
Setka Cup 01/18 08:15 - Oleh Volynets v Oleg Kolivay W 2-3
Setka Cup 01/18 06:15 - Viktor Bereza v Oleg Kolivay W 2-3
Setka Cup 01/17 20:15 - Andrii Melchenko v Oleg Kolivay W 2-3
Setka Cup 01/17 19:15 - Oleksandr Mytsyk v Oleg Kolivay W 1-3
Setka Cup 01/17 17:45 - Vasyl Kondratenko v Oleg Kolivay L 3-2
Setka Cup 01/17 15:45 - Kostiantyn Seliuk v Oleg Kolivay W 0-3
Setka Cup 01/17 13:45 - Viktor Bereza v Oleg Kolivay W 2-3
Setka Cup 01/14 13:15 - Oleg Kolivay v Armen Antonyan W 3-0
Setka Cup 01/14 11:15 - Oleksandr Strutynskyi v Oleg Kolivay L 3-0